Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

 

 

Privacyverklaring

Algemeen

Surfclub Gooimeer hecht waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en verzamelt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het beheren en organiseren van activiteiten van de vereniging.

Derden

Surfclub Gooimeer zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Surfclub Gooimeer daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Surfclub Gooimeer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Surfclub Gooimeer bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

Door lid te worden van Surfclub Gooimeer of informatie aan te vragen, laat u uw (persoons)gegevens bij Surfclub Gooimeer achter. Op het inschrijfformulier vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast vragen wij u om uw geboortedatum en geslacht in te vullen. Dit gegeven wordt gevraagd voor twee doeleindes, 1) het bepalen van het tarief dat leeftijdsafhankelijk is, en 2) indien een lid minderjarig is, dan is ouderlijke goedkeuring benodigd, en 3) inschrijving bij het Watersportverbond. Tevens vragen wij uw bankrekeningnummer om het lidmaatschapstarief automatisch te incasseren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Surfclub Gooimeer verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Uw lidmaatschap;
  • het volgen van windsurflessen of surfkamp;
  • het uitvoeren van activiteiten voor leden;

Surfclub Gooimeer kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen vanuit de gemeente of op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Surfclub Gooimeer daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Surfclub Gooimeer stelt.

De Nieuwsbrief en communicatie

Leden van Surfclub Gooimeer ontvangen meerdere keren per jaar een update per email of Nieuwsbrief waarin u geïnformeerd wordt over de activiteiten die gepland zijn of mededelingen vanuit bestuur en/of commissies. Tevens kunnen leden zich vrijblijvend opgeven om toegevoegd te worden voor onze WhatsApp groep.

Wijzigingen

Surfclub Gooimeer behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Surfclub Gooimeer. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Indien u uit onze gezamenlijke WhatsApp groep wenst te treden, dan kunt u dit zelf doen door uit de groep te stappen of te verwijderen.

Surfclub Gooimeer kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Social media

U kunt via social media kanalen zoals Google, Facebook en Instagram bij Surfclub Gooimeer terechtkomen. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u naar onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Facebook, Instagram en Google. Ook kunt u ons benaderen via dezelfde Social Media platformen en kunt u zich als lid laten aansluiten bij onze WhatsApp groep.

Hyperlinks

Indien er op deze website een link wordt geplaatst naar andere websites (hyperlinks) is deze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op de gelinkte websites.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag. U kunt ons per telefoon, email, webformulier en via WhatsApp bereiken.

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk 8 weken na uw verzoek. U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Bovenstaande verzoeken kunt u per e-mail richten aan secretariaat@surfclub.nl.

Contactgegevens

Surfclub Gooimeer
Zuiderzee 63
1271 ER Huizen

secretariaat@surfclub.nl